Fleet Awards » Organizace » Systém hodnocení

Systém hodnocení

Poroty

V rámci ankety Fleet Awards jsou rozlišeny tři hodnoticí poroty. Firemní auto roku vybírá stočlenná manažerská porota složená z manažerů spjatých s financováním, strategickým řízením i každodenní správou vozových parků. Fleetové produkty roku vybírá desetičlenná porota složená z nezávislých fleetových či finančních odborníků a zástupce redakce FLEET firemní automobily. Fleetové manažery roku vybírají z došlých nominací zástupci magazínu FLEET firemní automobily. Všechny poroty hodnotí pouze nominované automobily, produkty či osobnosti.

Fleetové produkty a osobnosti roku

Každý člen desetičlenné poroty rozděluje v každé vyhlášené kategorii fleetových produktů a služeb deset bodů s tím, že jeden z produktů musí získat minimálně pět bodů. Zbytek bodové dotace rozdělí podle svého uvážení dalším produktům. Pořadí v kategorii je dáno bodovým ziskem jednotlivých produktů. Fleetové osobnosti roku vybírají zástupci magazínu FLEET firemní automobily.

Vyhlášené kategorie

  • INOVACE
  • BEZPEČNOST
  • OUTSOURCING
  • EKOLOGIE
  • FLEET MANAŽER ROKU - dodavatel
  • FLEET MANAŽER ROKU - provozovatel

Firemní auto roku

Stočlenná manažerská porota je každoročně sestavována ze zástupců širokého spektra firem působících v České republice. Mixem zástupců malých, středních, velkých i nadnárodních společností je dosaženo hodnocení, které se opírá o reálné vnímání jednotlivých modelů fleetovým trhem. Relevance a vypovídací hodnota tohoto hodnocení je založena na dvou stavebních kamenech: početné porotě, která zajistí statisticky hodnotná data, a na osobním seznámení porotců s nominovanými vozy. Takový koncept zajišťuje maximální možnou objektivitu a relevanci výsledků.

Porotci v jednotlivých kategoriích určují pořadí na základě osobních zkušeností ze své dosavadní praxe a z testování, kterého se zúčastní. Porotci mají k dispozici hodnoticí formuláře pro své poznámky a internetovou aplikaci, do které své hodnocení následně zanesou a která automaticky převede pořadí na bodový systém:

1. místo - 10 bodů

2. místo - 7 bodů

3. místo - 5 bodů

4. místo - 3 body

5. místo - 1 bod

Bodovým součtem vzniká pořadí v každé z kategorií.

Vyhlášené kategorie

Firemní auto roku je vyhlašováno v šesti základních kategoriích, doplněných sedmi speciálními cenami (Trophy). Nominované vozy se mohou ucházet o vítězství jak v základní kategorii, tak v libovolném počtu trofejí (pokud splní jejich kritéria). Nominace do jednotlivých kategorií i speciálních cen je plně na nominujícím subjektu, kterým je oficiální zastoupení dané automobilové značky pro Českou republiku.

 

Základní kategorie ankety Firemní auto roku

STANDARD 

Technická specifikace: Vozy spadající do automobilových segmentů A (mini) a B (malé) automobily. V rámci těchto segmentů se může jednat o libovolné typy karoserie minimálně čtyřmístných a maximálně pětimístných vozů. 

Fleetová specifikace: Jedná se o základ firemních vozových parků určené pro nejnižší řídicí a kontrolní pozice, THP pracovníky, pro firemní car pool a podobně. Tyto vozy jsou primárně služebního, v menší míře benefitního charakteru. 

 

BENEFIT 

Technická specifikace: Vozy spadající typicky do automobilového segmentu C (nižší střední třída). Může se jednat o libovolné druhy karoserie maximálně pětimístných vozů. 

Fleetová specifikace: Jedná se o firemní vozy určené pro nižší až střední management firem, obchodní a regionální zástupce, THP pracovníky a podobně. Tyto vozy jsou ve větší míře benefitního charakteru. 

 

BENEFIT PLUS 

Technická specifikace: Vozy spadající do automobilového segmentu D (střední třída). Může se jednat o libovolné typy karoserie pětimístných až sedmimístných vozů. 

Fleetová specifikace: Jedná se o firemní vozy určené pro střední až vyšší management firem, významné technické pracovníky, regionální zástupce a podobně. Tyto vozy jsou převážně benefitního charakteru.

 

TOP 

Technická specifikace: Vozy spadající do automobilových segmentů E a F (vyšší a luxusní třída). Může se jednat o libovolné typy karoserie až sedmimístných vozů. 

Fleetová specifikace: Jedná se o firemní vozy určené pro nejvyšší management firem, členy dozorčích rad, majitele společností a podobně. Tyto vozy jsou výhradně benefitního a reprezentativního charakteru. 

 

COMPACT VAN 

Technická specifikace: Malé a kompaktní skříňové nebo kombinované (přeprava nákladu a osob) lehké užitkové automobily, u kterých maximálně jedno standardní (v ceníku obsažené) provedení van přesahuje objem nákladového prostoru 9,9 m3. Ostatní provedení daného modelu mají objem nákladového prostoru roven, nebo menší 9,9 m3. 

Fleetová specifikace: Užitkové automobily pro náklad převážený typicky na krátké a střední vzdálenosti. 

 

FULLSIZE VAN 

Technická specifikace: Velké skříňové nebo kombinované (přeprava nákladu a osob) lehké užitkové automobily, u kterých přesahuje objem standardního nákladového prostoru verze van alespoň ve dvou standardních (v ceníku obsažených) provedeních hodnotu 9,9 m3. 

Fleetová specifikace: Užitkové automobily pro střední až velký náklad a pro všechny vzdálenosti.

 

Speciální ceny ankety Firemní auto roku

PLUG-IN trophy
Ocenění pro elektrifikovaný automobil s možností dobíjení ze sítě.
Vybírají porotci z nominovaných vozů 

HYBRID trophy 
Ocenění pro vozidlo s hybridním pohonem bez možnosti dobíjení ze sítě
Vybírají porotci z nominovaných vozů 

CROSS trophy
Ocenění pro automobily schopné provozu v lehkém až středním terénu. Pohon všech kol není podmínkou.
Vybírají porotci z nominovaných vozů 

TERRAIN trophy
Ocenění pro terénní automobil s pohonem všech kol schopný nasazení v náročném terénu.
Vybírají porotci z nominovaných vozů

Internetové referentské auto roku 
Vybírá veřejnost prostřednictvím on-line hlasování z automobilů nominovaných do kategorií Standard a Benefit.

Internetové manažerské auto roku 
Vybírá veřejnost prostřednictvím on-line hlasování z automobilů nominovaných do kategorií Benefit plus a Top. 

Internetové užitkové auto roku 
Vybírá veřejnost prostřednictvím on-line hlasování z automobilů nominovaných do kategorií Compact Van a Fullsize Van 

Fleetová novinka roku
Ocenění pro nový model uvedený na český trh od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020. Vybírá redakce magazínu FLEET ze všech automobilů

 

 

 

 
 
 

Hlavní mediální partneři

Mediální partneři