Fleet Awards » Organizace » Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

(1) FLEET AWARDS (dále jen „FA“) je odbornou anketou časopisu FLEET firemní automobily (vydavatel Konverso, s.r.o..; dále jen „Vyhlašovatel“), jejímž cílem je zvolit nejvýraznější produkty, osobnosti a programy v oblasti správy a řízení vozových parků.

(2) FLEET AWARDS je ochranná známka společnosti Club 91, s.r.o, registrovaná Úřadem průmyslového vlastnictví ČR pod č. 300121 jako ochranná známka kombinovaná. FIREMNÍ AUTO ROKU je ochranná známka registrovaná Úřadem průmyslového vlastnictví ČR pod č. 309767 jako ochranná známka slovní.

(3) FLEET AWARDS jsou vyhlašovány v těchto dílčích anketách:

Firemní auto roku v ČR

Fleetová novinka roku

Fleetové ceny České republiky

Fleetový manažer roku

V dílčí anketě o Firemní auto roku jsou vyhlašováni vítězové šesti základních kategorií a dále je vyhlašováno osm speciálních cen (Trophy). Fleetové ceny České republiky jsou vyhlašovány v šesti kategoriích, v každé je vyhlášen jeden vítěz. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlásit dodatečnou kategorii nebo podkategorii FLEET AWARDS, uzná-li to za vhodné a je-li zajištěno dostatečné zázemí pro kvalitní volbu.

(4) Způsob volby Firemního auta roku v ČR:

 • Firemní auto roku v ČR volí stočlenná manažerská porota složená z manažerů spjatých v celé, nebo v části své pracovní náplně se správou vozových parků, dále z vrcholných manažerů firem, majitelů, společníků a podobně. Fleetovou novinku roku vybírá redakce.
 • Členství v komisi je čestné, člen komise vykonává svou práci dobrovolně, bezplatně, nestranně a na základě svého nejlepšího svědomí.
 • Seznam členů manažerské poroty je veřejně dostupný na internetových stránkách Vyhlašovatele.
 • Vozy do soutěže nominují automobilky, resp. jejich zástupci (dále jen Nominující) na základě smlouvy s Vyhlašovatelem a dohodnutých obchodních podmínek. Zařazení do kategorií a podkategorií je v kompetenci Nominujících; Vyhlašovatel pouze definuje kategorie a vydává doporučení. V kategorii Fleetová novinka roku lze vybírat i z vozů, do nominací nezahrnutých.
 • Člen manažerské poroty přiděluje body pomocí hlasovacího formuláře a na základě metodiky, kterou vytváří Vyhlašovatel. Všichni členové obdrží podrobnou instruktáž o způsobu a pravidlech hodnocení. Metodika hodnocení je dostupná na internetových stránkách Vyhlašovatele a je v kompetenci šéfredaktora magazínu FLEET firemní automobily.
 • Hlasovací formulář má elektronickou podobu. Na vyžádání jsou výsledky k dispozici k nahlédnutí nominujícím.
 • Vyhlašovatel poskytne členům manažerské poroty následující podklady a podporu pro výkon jejich hodnocení:
  • Seznam nominovaných automobilů
  • Základní technické informace o každém nominovaném automobilu
  • Minimálně dva testovací dny pro seznámení se s nominovanými automobily (není garantována účast všech nominovaných vozů na všech testovacích dnech).
 • Vyhlašovatel provede sčítání bodů a výsledky veřejně vyhlásí při společenském večeru v měsíci říjnu kalendářního roku.

(5) Kromě odborné ankety Firemní auto roku dle odstavce (4) Vyhlašovatel pořádá internetové hlasování, které je veřejné a podléhá pouze registraci na internetových stránkách. Firemní auto roku v internetovém hlasování se volí ve třech kategoriích.

(6) FLEET AWARDS v ostatních vyhlášených kategoriích volí desetičlenná porota odborníků, kterou nominuje Vyhlašovatel. Jména a profily členů komise jsou zveřejňovány na internetových stránkách Vyhlašovatele.

(7) Produkty a programy do jednotlivých kategorií Fleetových cen České republiky nominují samy firmy, které daný produkt (program) dodávají či provozují, dále jejich zákazníci, případně je nominuje sama redakce se souhlasem firem.

(8) Kandidáty kategorie Fleetový manažer roku doporučují jejich obchodní partneři na druhé straně obchodního vztahu, tj. kandidáty na Fleetového manažera z řad provozovatelů fleetů doporučují dodavatelé fleetů a naopak.

(9) Vítěz každé z kategorií ankety Firemní auto roku v ČR, stejně jako vítězové Fleetových cen ČR a Fleetoví manažeři roku obdrží trofej z českého skla („Fleetovou múzu“) a upomínkovou plaketu.

(10) Nositelé FLEET AWARDS získají právo volně využívat informaci o svém ocenění ve všech formách marketingové komunikace. Získají též oprávnění využívat ochrannou známku FLEET AWARDS, a to v období 1 (jednoho) roku od vyhlášení daného ročníku FLEET AWARDS. 
 
 

Hlavní mediální partneři

Mediální partneři